Plassin kyläyhdistys

Plassin kyläyhdistys ry on aktiivinen toimija Plassin alueella. Plassin kylätalona ja kyläyhdistyksen toiminnan sydämenä toimii Santaholman sahan entinen konttorirakennus.   Kyläyhdistyksen tavoitteena on edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, parantaa alueen elinkelpoisuutta ja viihtyisyyttä sekä toimia alueen edunvalvojana. Kyläyhdistys järjestää muun muassa vuosittaiset Plassin syysmarkkinat.

Esimerkkinä asukkaiden yhteistyöstä on meneillään oleva suurhanke: kaljaasi Ansion rakentaminen. Kaljaasi rakennetaan vanhan laivanrakennusperinteen mukaisesti.

Lisätietoja: www.plassi.fi

´